Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FM350
PUR pena Perfekt

Polyuretánová pena slúži na tepelnú izoláciu špár. Optimálna kombinácia nižšej expanzie peny sa zároveň snúbi s vysokou výdatnosťou.

Aplikácia

FM350 Perfekt je celoročná nízkoexpanzná polyuretánová pena s vysokou výdatnosťou a minimálnym zmrštením po vytvrdnutí. Pena je ideálna na utesnenie pripájacej špáry okien a dverí a utesnenie špár, otvorov a prestupov. Slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál a je tiež vhodná na lepenie. Pena FM350 je spracovateľná už od -10 °C.

 • aplikácia od -10 ° C do +35 °C
 • minimálna postexpanzia
 • excelentná priľnavosť na väčšinu stavebných podkladov
 • rezateľná po 45 minútach

Spracovanie

 • Naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, následne s dózou minimálne 20 krát silne zatraste. Pri aplikácii je potrebné držať dózu neustále dnom nahor
 • Pokiaľ je okolitá teplota nad +5 °C, pred aplikáciou podklad navlhčite
 • Tok peny regulujte pomocou spúšte na aplikačnej pištoli
 • Penu dávkujte rovnomerne, špáry a dutiny úplne nevypĺňajte, pena pri vytvrdzovaní zväčšuje svoj objem
 • Pokiaľ chcete dosiahnuť minimálne napenenie penu nevlhčite
 • Špáry väčšie ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy navlhčite predchádzajúcu vrstvu. Dosiahnete tak lepší priebeh vytvrdzovania peny a lepšiu vnútornú štruktúru.

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Objemová hmotnosťDIN 52 61215–25 kg/m3
Tepelná vodivosť 0,036 W/m.K
Postexpanzia (nevlhčený podklad) max. 50%
Nelepivosť (prúžok 30 mm) 10 min.
Rezateľnosť (prúžok 30 mm) 45 min.
Plne zaťažiteľná  cca 24 hod.
Výdatnosť až 19 m v špáre 3x7 cm s AA255
Tepelná odolnosť (dlhodobá) -40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota -10 °C až +35 °C
Limitná teplota dózy +5 °C až +30 C°
Optimálna teplota dózy +20 °C
Skladovacia teplota v chlade (nie v mraze), suchu a vo zvislej polohe
Doba skladovania 24 mesiacov
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty