Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FM350
PUR pena Perfekt

Polyuretánová pena slúži na tepelnú izoláciu škár. Optimálna kombinácia nižšej expanzie peny sa snúbi zároveň s vysokou výdatnosťou.

Aplikácia

FM350 Perfekt pena je celoročná nízkoexpanzná polyuretánová pena s vysokou výdatnosťou a minimálnym zmrštením po vytvrdnutí. Pena je ideálna pre utesnenie pripojovacej škáry okien a dverí a utesnenie škár, otvorov a prestupov. Produkt slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál a je tiež vhodný na lepenie. Pena FM350 je spracovateľná už od -10 °C.

 • aplikácia od -10 ° C do +35 °C
 • minimálna postexpanzia
 • excelentná priľnavosť na väčšinu stavebných podkladov
 • rezateľná po 45 minútach

Spracovanie

 • naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, následne s dózu minimálne 20 krá silne zatraste. Dózu je potrebné držať pri aplikácii neustále dnom nahor
 • pred aplikáciou podklad navlhčite, pokiaľ je okolitá teplota na +5 °C
 • tok peny regulujte pomocou spúšte na aplikátore
 • penu dávkujte rovnomerne, škáry a dutiny úplne nevypĺňajte, pena pri vytvrdzovaní zväčšuje svoj objem
 • pokiaľ chcete dosiahnuť minimálneho napenenia penu nevlhčite
 • škáry väčšie ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy navlhčite predchádzajúcu vrstvu. Docielite tak lepšieho priebehu vytvrdzovania peny a vnútornej štruktúry.

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Objemová hmotnosťDIN 52 61215–25 kg/m3
Tepelná vodivosť 0.036 W/m.K
Postexpanzia (nevlhčený podklad) Max. 50%
Nelepivosť (húsenka 30 mm) 10 min
Rezateľnosť (30 mm húsenka) 45 min
Plne zaťažiteľná  cca 24 hod
Výdatnosť až 19 m v škáre 3x7 cm s AA255
Teplotná odolnosť (dlhodobá) -40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota -10 °C až +35 °C
Limitná teplota dózy +5 °C až +30 C°
Optimálna teplota dózy +20 °C
Skladovacia teplota v chlade (nie na mraze), suchu a vo zvislej polohe
Doba skladovania 12 mesiacov
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty