Explore our brands

Prawidłowy montaż okien w chłodne dni objęty 10-letnią gwarancją? Z rozwiązaniami systemowymi illbruck to możliwe!

15.01.2018

Jesli sprzedajesz okna, to z dużym prawdopodobieństwem napotykasz co roku na problem związany z realizacją zleceń ich montażu w chłodnych miesiącach.

W ofercie illbruck funkcjonują sprawdzone przez lata rozwiązania, które ten problem rozwiążą jeśli Twoi monterzy zastosują się do zaleceń zawartych w kartach technicznych dotyczących kwestii temperatury. Zimą, monterzy powinni bowiem zwrócić uwagę na temperaturę  przechowywania i stosowania chemii budowlanej, tj. pianki poliuretanowej czy środka gruntującego. Prawidłowy montaż zostanie tym samym nagrodzony 10-letnia gwarancją (regulamin gwarancji systemu „illbruck i3” dostępny na www.illbruck.com). Wydłużona gwarancja daje inwestorowi pewność działania, a Tobie dodatkowy argument do sprzedaży okna z zachowaniem jego energooszczednych właściwości przez długie lata. We flagowym systemie „illbruck i3” polecane są dwa rozwiązania dla montażu warstwowego okien w chłodne dni:

1. Montaż warstwowy z obustronnym użyciem samoprzylepnej folii okiennej illbruck ME508 Duo VV

Jedna folia okienna ME508 Duo VV w warstwie pogodowej (zewnętrznej) oraz szczelnej na powietrze (wewnętrznej)

Samoprzylepna na całej powierzchni folia okienna ME508 Duo VV, należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie folii izolacyjnych w swoim segmencie. Stanowi szybszą i komfortową pod katem użycia alternatywe dla standardowego mocowania folii (brak konieczności stosowania osobno klejów do jej mocowania), a przy tym zostało wyeliminowane ryzyko zamiany stron klejenia folii. Aktywna folia ME508 Duo VV może być stosowana zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej złącza – użyta w funkcji bariery paroszczelnej i paroprzepuszczalnej membrany zarazem. Dzięki unikalnej powłoce adhezyjnej rozmieszczonej na całej powierzchni aktywnej membrany, optymalna siła klejenia uzyskiwana jest po kilku godzinach. Siła początkowa klejenia pozwala monterowi na dokonanie stosownej korekty położenia na podłożu jeśli ta okaże się wymagana dla poprawnego wyklejenia. Przed czynnością klejenia folii zaleca się przygotowanie powierzchni klejenia z użyciem środka gruntującego illbruck ME901, ME902 lub ME904. Folia posiada wydłużony okres magazynowania do 2 lat, a zatem dłuższe składowanie nie niesie ze sobą ryzyka utraty funkcjonalności wyrobu.

Pianka poliuretanowa FM355 w środkowej warstwie izolacji termo-akustycznej złacza

Pianka illbruck FM355 Perfekt stosowana jest gdy priorytetem jest skrajnie niska prężność, przy zachowaniu wydajności na dobrym poziomie. Polecana jest do wszystkich typów okien – nie wypacza nawet wiotkich ościeżnic, bez stalowych profili usztywniających. Stanowi barierę dźwiękową złacza do 60dB. Wydajność pianki wynosi 51,1 litra z 1 litra prepolimeru i jest potwierdzona niezależna metoda badawcza FEICA. Pianka posiada wydłużony okres magazynowania do 15 miesięcy.

2. Montaż warstwowy z użyciem jednego produktu – taśmy rozprężnej illbruck TP650 w trzech warstwach uszczelniania złacza okiennego

 

• TP650 Taśma rozpreżna illmod Trio to impregnowana taśma trójfunkcyjna klasy BG1 i BGR – szczelna pogodowo, pełni rolę izolatora termo-akustycznego oraz wykazuje wyższą szczelność na powietrze od wewnętrznej strony złacza okiennego. Niewątpliwym atutem jej stosowania jest duża oszczedność czasu wobec montażu warstwowego opartego na foliach oraz piance, lecz wymaga dobrze przygotowanego (równego) podłoża przed montażem. Montaż taśmy TP650 nie jest objęty żadnymi ograniczeniami temperaturowymi.

Uwaga: Jesli dolne złącze okienne będzie izolowane obustronnie folię okienną ME508 Duo VV, należy stosować się do wytycznych montażu folii (do -5°C), z użyciem środka gruntujacego illbruck ME901, ME902 lub ME904.