Współtworzymy CPG Europe.
Explore our brands

ME501 VV Folia okienna Duo HI VV

14.05.2020

Samoprzylepna folia aktywna illbruck ME501 Duo Hi VV do uszczelniania złączy okien.

Membrana posiada Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, sporządzoną w odniesieniu do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1083, a co za tym idzie, wyrób oznakowany jest znakiem budowlanym "B".