Explore our brands
z powrotem do listy produktów

FM710
2K Pianka montażowa

Pianka FM710 nadaje się szczególnie do wypełniania pustych przestrzeni oraz do wyciszania i izolowania.

Applikacja

Dwuskładnikowa pianka poliuretanowa FM710 nadaje się szczególnie do wypełniania pustych przestrzeni oraz do wyciszania i izolowania. Ma doskonałą przyczepność do wielu standardowych rodzajów podłoży budowlanych, np. beton, murowane ściany, kamień, tynk, drewno, cement włóknisty, metal i liczne tworzywa sztuczne (polistyren, twarda pianka poliuretanowa, poliester, twarde PCW).

Certyfikaty

  • Odporność na rozkład, ciepło i wodę i wiele chemikaliów
  • Szybki w użyciu dzięki krótkiemu czasowi krzepnięcia
  • Duża wytrzymałość dzięki wysokiej gęstości

Techniczna karta produktu

Właściwości Norma Klasyfikacja
Klasa materiału budowlanego DIN 4102 B2, P-NDS 04-118
Przewodność cieplna λ DIN 52612 0,035 W/(m· K)
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 53455 180 kPa
Wydłużenie przy zerwaniu DIN 53455 15%
Wytrzymałość na ścinanie DIN 53422 100 kPa
Naprężenie ściskające przy odkształceniu 10% ISO 844 130 kPa
Spienianie 90%
Nasiąkliwość EN 1609 0,2 kg/m²
Temperatura użycia + 5°C do + 35°C
Suchość dotykowa1) pasek 30mm po 4 minutach
Do cięcia 1) pasek 30mm po 10 minutach
Usunięcie rozpórek po 30 minutach
Obciążalność po 2 godzinach
Wydajność (swobodne spienienie) do 12 litrów
Gęstość obj. (spienienie w szczelinie) 30 - 35 kg/m³
Temperatura pojemnika od +10°C do + 25°C
Substancja niebezpieczna (ADR RID; GGvS/GGVE) Klasa 2 gazy 5F
Odporność termiczna długotrwała: – 40°C do + 90°C, krótkotrwała: do +130°C
Przechowywanie w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem, w pozycji pionowej 
Trwałość maks. 9 miesięcy od daty produkcji

¹) Wartości uzależnione są od temperatury i wilgotności powietrza

Pliki do pobrania

Wyszukiwarka produktów

Grupa produktów
Obszar zastosowania
Systemy