Utforsk merkevarene våre

Personvernkunngjøring

tremco illbruck Group GmbH

Med hensyn til gjeldende databeskyttelses- og personvernlover, tremco illbruck Group GmbH (“Selskap», «oss», «vi»)) betraktes som «Data Controller» i forhold til personopplysningene den samler inn, bruker og administrerer i samsvar med denne personvernerklæringen («Kunngjøring»).

Selskapet er en del av en multinasjonal gruppe med tilknyttede selskaper som har databaser i ulike land, der noen drives av tilknyttede selskaper, og noen av disse drives av tredjeparter på vegne av selskapet eller dets tilknyttede selskaper.

Beskyttelse av personvernet ditt er viktig for oss. Vi er forpliktet til å beskytte alle personopplysninger som er gitt til oss, enten av enkeltpersoner vi gjør forretninger med, besøkende og brukere av våre nettsteder eller på annen måte. Personopplysninger er informasjon som vedrører en identifisert eller identifiserbar levende person, og som identifiserer personen, enten direkte, for eksempel ved navn, postadresse eller e-postadresse, eller indirekte, som ved IP-adresse, telefonnummer, aldersgruppe, osv. Personopplysninger kan innhentes via brukssporing eller når du frivillig gir informasjonen til oss, for eksempel ved å fylle ut skjemaer på nettsiden.

Denne kunngjøringen beskriver hvilke personopplysninger og ikke-personopplysninger vi samler inn, både på dette nettstedet og ellers, hvordan vi kan bruke og administrere dem og rettighetene du har i forhold til dine personlige data. Før du gir oss personopplysninger eller surfer på vår nettside, bør du lese gjennom denne kunngjøringen i sin helhet og sørge for at du er komfortabel med vår personvernspraksis.

Vær oppmerksom på at nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder. Disse tredjepartsnettstedene er ikke underlagt denne kunngjøringen, og vi anbefaler at du sjekker personvern- og sikkerhetspolicyene for hvert nettsted du besøker. Vi er bare ansvarlige for personvernet og sikkerheten til dataene vi samler inn og har ingen kontroll over handlinger fra tredjeparter i forhold til dine personopplysninger

Vennligst se ordlisten nedenfor for å finne forklaring på de definerte vilkårene i denne kunngjøringen.

Hvem sine personopplysninger samler vi inn?

Selskapet samler inn personopplysninger fra en rekke personer i sammenheng med sine forretningsaktiviteter, blant annet:

forretningsaktiviteter, blant annet:
• ansatte,
• representanter for våre leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser,
• kontraktører,
• brukere av våre nettsteder,
• forbrukere,
• personer som kontakter oss på ulike måter, og
• jobbsøkere.

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger som du bevisst og frivillig gir oss, både elektronisk og ikke-elektronisk. Eksempelvis samler vi inn personopplysninger når du:
• besøker vår nettside og/eller fyller ut et av våre webskjemaer (for eksempel ved hjelp av vår «Spør ekspert»-tjenesten);
• tar kontakt med våre kundesentre eller ber om informasjon fra oss på annen måte,
• besøker våre lokaler,
• sender en bestilling til oss,
• gir oss kontaktinformasjon via visittkort eller på annen måte,
• fyller ut et spørreskjema,
• kommuniserer med oss via sosiale nettsteder, tredjeparts-apper eller lignende teknologi,
• besøker en av våre handelsboder på en utstilling.

Vi kan også samle inn informasjon mottatt av oss fra tredjepartskilder, for eksempel knyttet til bruken av andre nettsteder som vi driver og fra relaterte tredjeparter som underentreprenører.

Hvilke personopplysninger samler vi inn

Firmaet kan samle inn en rekke personopplysninger fra deg, for eksempel navn, kjønn, jobbtittel, fotografisk identifikasjon, e-postadresse, telefonnummer, hjemme- eller forretningsadresse og annen kontaktinformasjon, detaljer om dine interesser, kommunikasjon med deg (inkludert notater fra samtaler eller møter) og finansiell og betalingsinformasjon

Når du bruker nettstedet vårt, samler vi inn standard informasjon som er sendt av nettleseren din til nettstedet vårt. Dette inkluderer teknisk informasjon, som din IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, språk, tidssoneinnstilling, tilgangstider og eventuelle henvisende nettadresser.

Formålet med behandling av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger med følgende formål:

• gi deg informasjon om, og oppfylle dine forespørsler om, produkter og tjenester,
• svare på dine spørsmål,
• utføre forskning og reklame,
• kontakte deg om forbedrede produkter eller bruk av produkter,
• sende e-postnyhetsbrev til deg,
• sende e-post til deg,
• la deg delta i elektronisk støtte eller «Spør ekspert»-tjenester,
• gi deg kunngjøring hvis det er endringer i dine tjenester og gi deg informasjon om lignende varer og tjenester som kan være av interesse,
• administrere og håndtere garantier,
• kommunisere med deg og tredjepartkontakter,
• gjøre det mulig for deg å delta i kampanjer, konkurranser eller godkjennelser,
• administrere vårt nettsted og bidra til å forbedre våre produkter og tjenester,
• la deg rapportere problemer med vårt nettsted,
• utføre analyser i forhold til bruken av vårt nettsted,
• overholde gjeldende lover og regler, og
• andre forretningsmessige formål, herunder forhandlinger, inngåelse og gjennomføring av kontrakter, håndtering av kontoer og poster, tilpassing av lisensiert innhold (som definert i vilkårene for bruken av nettstedet), støtte for samfunnsansvar, juridiske, regulatoriske og interne undersøkelser, generelle forretningsformål og gjeldsadministrasjon. 

Vær oppmerksom på at du ikke kan kommunisere med oss gjennom «Kontakt» eller støttekoblingene på nettstedet eller via e-post uten å oppgi noen personlige opplysninger. Hvis du kontakter oss eller våre tjenesteleverandører, vil en registrering om denne økten eller korrespondansen bli beholdt.

Rekruttering

Når du søker om en jobb via vår nettside eller på annen måte, samler vi inn flere, mer spesifikke personopplysninger om deg, for eksempel kvalifikasjoner, karrierehistorikk, tredjepartsreferanser og intervjunotater. Vi kan også be deg om annen informasjon, for eksempel dine interesser og typer jobber du er interessert i. Eventuelle personopplysninger du oppgir til oss i forbindelse med en ledig stilling, behandles i samsvar med denne kunngjøringen.

Det juridiske grunnlaget for selskapet behandler dine personopplysninger

For å overholde gjeldende personvernlover, er selskapet pålagt å fastsette det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger. I samsvar med de formålene vi har for å samle inn og bruke dine personopplysninger, som beskrevet ovenfor, vil det juridiske grunnlaget for selskapet som behandler dine personlige data, vanligvis være ett av følgende:

• ditt samtykke,
• utførelsen av en kontrakt som vi har med deg eller andre personer,
• selskapets eller våre tredjeparters legitime forretningsinteresser (for eksempel ved å opprettholde og fremme vår virksomhet ved å gi kundene tilbakekunngjøringsmuligheter), eller
• overholdelse av våre juridiske forpliktelser.

Hvem videreformidler vi dine personopplysninger til

Vi er en del av en multinasjonal gruppe tilknyttede selskaper som har databaser i forskjellige land, hvorav noen drives av tilknyttede selskaper, og noen av disse drives av tredjeparter på vegne av selskapet eller et av våre tilknyttede selskaper. Vi kan overføre dataene dine til en eller flere av disse databasene utenfor ditt hjemland, muligvis inkludert land som kanskje ikke krever et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personlige opplysninger i forhold til det som gis i ditt land. Selskapet og dets tilknyttede selskaper har imidlertid etablert kontroller etter behov i henhold til gjeldende lov for å sikre besittelse av og overføring av personopplysninger. Nedenfor er eksempler på hvordan og hvorfor dine personopplysninger kan videreformidles:

Selskapet kan dele dine personopplysninger med personer i vårt morselskap, datterselskaper og tilknyttede selskaper som har «trenger å vite» disse dataene av forretningsmessige eller juridiske grunner, for eksempel for å utføre en administrativ funksjon som behandling av en faktura eller å rette forespørsler som du har sendt til den aktuelle avdelingen eller tilknyttet selskap.

Vi kan videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter, inkludert myndighetene, selskapets rådgivere, leverandører av IT-tjenester og tredjeparter som er involvert av selskapet eller dets tilknyttede selskaper med det formål å levere tjenester du har bedt om for å beskytte eventuelle immaterielle rettigheter i materiale som vises, eller på annen måte er tilgjengelig fra selskapets nettsted, med det formål å søke juridisk eller annen faglig rådgivning, å svare på en juridisk forespørsel, eller overholde en juridisk forpliktelse, eller for å håndheve selskapets vilkår og betingelser for bruk

Vi kan videreformidle dine personopplysninger til tredjepart dersom vi selger, kjøper eller fusjonerer enhver virksomhet eller eiendeler, herunder til den potensielle selgeren eller kjøperen av slik virksomhet eller aktiva.

Med ditt samtykke kan vi videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter som tilbyr produkter som kan være av interesse for deg. Disse selskapene kan da kontakte deg direkte med produkt- eller prøvetilbud, personlige tilbud og informasjon eller å be om tilbakekunngjøring på produkter og programmer som kan være av interesse for deg.

Fordi selskapet opererer globalt, og som tidligere forklart, kan vi dele personopplysningene du sender til oss, med hvilket som helst tilknyttet selskap hvor som helst verden. Disse entitetene er obligatoriske for å opprettholde konfidensialiteten for dine opplysninger og er begrenset fra bruk for noe annet formål enn formålene som er beskrevet i denne kunngjøringen.

Vi kan bestemme oss for å la brukere dele kommentarer, oppslag, anbefalinger eller annen informasjon. Hvis du velger å sende inn slik informasjon til oss, kan informasjonen du sender inn bli generelt tilgjengelig for offentligheten. Informasjonen du gir om disse enhetene kan bli lest, samlet inn og brukt av andre som har tilgang til dem.

Våre medarbeidere vil kunne bruke personlige enheter for å få tilgang til våre systemer som inneholder dine personopplysninger, og dermed vil dine personopplysninger kunne overføres gjennom eller til tjenesteleverandører som for eksempel inngår avtaler med våre medarbeider for mobiltelefondata.

Vi kan være pålagt å dele dine personopplysninger for å overholde en rettskjennelse, lov eller juridisk prosess, inkludert å svare på regjerings- eller regelverksforespørsler. Fremlegging kan også være nødvendig hvis vi har grunn til å tro at offentliggjøring er nødvendig for å identifisere, kontakte eller bringe rettslige skritt for å håndheve noen av selskapets rettigheter, inkludert mot deg eller en tredjepart, for manglende betaling eller brudd på eventuell avtale med oss. Vi kan dele dine personopplysninger for å beskytte sikkerheten til selskapet, våre kunder eller andre, eller for å hindre skade på eller innblanding i, våre rettigheter eller eiendom, eller rettigheter eller eiendom til andre prosessorer eller andre som kan bli skadet av slike aktiviteter.

Vurderinger for overføring av personopplysninger

Vær oppmerksom på at enhver person som selskapet kan utlevere dine personopplysninger til under denne kunngjøringen, kan være lokalisert i et annet land enn ditt eget, og at et slikt land kan gi lavere krav til databeskyttelse enn ditt eget land. Ved å gi samtykke til denne kunngjøringen, samtykker du i overføringen av dine personlige data til et annet land enn ditt eget.

Som nevnt ovenfor, når vi overfører personopplysninger over grenser, tar vi juridisk nødvendige tiltak for å sikre at det er tilstrekkelige garantier for å beskytte dine personopplysninger og for å sikre at de behandles i samsvar med denne kunngjøringen. Hvis du befinner deg i EØS eller Storbritannia, kan du be om en kopi av de garantiene vi har innført for å beskytte dine personopplysninger og personvernrettigheter under disse omstendighetene, ved hjelp av e-postadressen som er angitt nedenfor.

Sikkerhet

Selskapet tar rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, utilsiktet tap og uautorisert tilgang, ødeleggelse, misbruk, modifisering eller fremlegging.

Oppbevaring av registre

Vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge vi trenger for formålene beskrevet ovenfor, og denne tidsperioden vil variere, avhengig av din interaksjon med oss. Hvis du for eksempel har gjot et kjøp hos oss, registrerer vi kjøpet for perioden som er nødvendig for fakturering, avgift og garanti. Vi kan også oppbevare korrespondanse med deg (for eksempel hvis du har klaget over et produkt) så lenge det er nødvendig for å beskytte oss mot en rettslig krav. Hvis vi ikke lenger trenger å beholde informasjonen, vil vi slette den. Vær oppmerksom på at når du abonnerer på vår markedsføringskommunikasjon, registrerer vi e-postadressen din for å sikre at vi ikke sender deg markedsførings e-poster i fremtiden.

Dine rettigheter

Gjeldende personvernlover gir enkeltpersoner rettigheter med hensyn til personopplysninger som organisasjoner har om dem. Hvis du ønsker å:

• be om en kopi av personopplysningene vi holder om deg, eller
• be om at vi retter opp, sletter eller begrenser behandlingen av dine personopplysninger, send din skriftlige forespørsel via dataprotection@trmeco-illbruck.com

Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil motta kommersiell kommunikasjon fra oss, enten via e-post, telefon eller post, kan du «melde deg ut» fra å motta slik kommunikasjon ved å klikke på «unsubscribe»-koblingen som er oppgitt nederst i hver e-postadresse og oppdatere dine preferanser, eller ved å kontakte oss på dataprotection@tremco-illbruck.com 


Få tilgang til og rette opp dine opplysninger

Det er svært viktig å holde informasjonen nøyaktig og oppdatert. Unøyaktig eller ufullstendig informasjon kan innvirke på vår evne til å levere relevante tjenester til deg. La oss vite om eventuelle endringer som kan være nødvendige i dine personopplysninger via «kontakt oss» 

Barn


Dette nettstedet er ikke ment for barn, og vi behandler ikke bevisst opplysninger om barn under tretten (13) år uten samtykke fra foreldrene eller juridiske verger. Hvis det skulle oppstå et slikt tilfelle da slike opplysninger ble samlet inn, er dette tilfeldig og utilsiktet.


Endringer til denne kunngjøringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne kunngjøringen når som helst ved å legge ut den reviderte kunngjøringen på vår nettside. Det er ditt ansvar å gjennomgå kunngjøringen hver gang du sender inn opplysninger til oss eller legger inn en bestilling.

Ikke-personopplysninger og informasjonskapsler


Ikke-personlig datainformasjon

Ikke-personlig datainformasjon er informasjon som handler om deg, men identifiserer deg ikke som en person, enten direkte eller indirekte, for eksempel nettlesertypen, nettadressen til det forrige nettstedet du besøkte, Internett-tilkoblingen din, utstyret du bruker til få tilgang til nettstedet, osv. Selskapet direkte eller gjennom tredjeparter kan automatisk samle inn visse typer informasjon om ikke-personopplysninger fra deg når du bruker nettstedet. Vi kan også samle inn ikke-personlige data som du frivillig gir, for eksempel informasjon som følger med et spørreskjema eller en spørreundersøkelse.

Vi kan dele ikke-personlige data med andre tredjeparter som ikke er beskrevet ovenfor. Når vi gjør det, kan vi samle eller avidentifisere informasjonen slik at en tredjepart sannsynligvis ikke vil koble data til deg, datamaskinen din eller enheten din. Aggregasjon betyr at vi kombinerer ikke-personopplysninger for mange mennesker sammen slik at dataene ikke er relatert til noen person. Avidentifisere betyr at vi forsøker å fjerne eller endre visse deler av informasjon som kan brukes til å koble data til en bestemt person.

Med unntak av personopplysninger selskapet kan samle inn fra deg som beskrevet i denne kunngjøringen, vil materiale, informasjon eller annen kommunikasjon du overfører, laster opp eller legger inn på nettsiden eller e-post til selsapet («kommunikasjoner») anses som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Selskapet har ingen forpliktelse til å bevare konfidensialiteten eller avstå fra å avsløre kommunikasjon. Selskapet har ingen ansvar for og vil være fri til å kopiere, offentliggjøre, distribuere, innlemme og på annen måte bruke kommunikasjon og alle data, bilder, lyder, tester, produktideer, forslag eller forbedringer, samt alt som er innebygd der for alle kommersielle eller ikke-kommersielle formål.

Informasjonskapsler

Generelt kan du besøke nettstedet uten å fortelle selskapet hvem du er eller avsløre personlig informasjon om deg selv. Imidlertid kan selskap og selskaper som leverer tjenester til eller på vegne av selskapet, bruke ulike teknologier, for eksempel informasjonskapsler og web beacons (1x1 piksler), for å samle inn ikke-personlig informasjon som kan oppfattes som et resultat av besøket. Vi vil uttrykkelig be om ditt samtykke til å bruke informasjonskapsler på nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes til å samle statistiske data om generell bruk og volum. Du kan kontrollere bruk av informasjonskapsler i nettleseren din (gå til www.aboutcookies.org for mer informasjon). Men hvis du avviser informasjonskapslene, kan det hende at noen eller all din mulighet til å bruke nettstedet vårt er begrenset. I tillegg til bruk av informasjonskapsler bruker vi Google Analytics til å analysere trender, administrere nettstedet, spore bevegelser rundt nettstedet og samle demografisk informasjon om brukergrensesnittet som helhet. Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics over alle nettstedene, gå til tools.google.com/dlpage/gaoptout. De kan også bruke og avsløre ikke-personlig informasjon fra våre reklamekampanjer for rapporteringsformål for planlegging og optimalisering av innholdsleveranse, og selvfølgelig kan de gjøre det dersom de skal gjøre det i overensstemmelse med lovverket. Selskapet kan bruke all informasjon som er oppnådd via nettstedet for ethvert lovlig formål, inkludert uten begrensning, med det formål å utvikle, bruke og gjøre tilgjengelig for tredjeparter (uten kostnad eller mot avgift) aggregert informasjon om trender, produkter, sikkerhet/personvernmønster og forskning, intern registrering og rapportering, måling og rapportering av læring, ytelse og annen statistisk informasjon om et hvilket som helst aspekt av nettstedet, bortsett fra at selskapet ikke vil rapportere aggregerte data på en måte som med rimelighet tillater slik informasjon å bli identifisert med en bruker

Vårt nettsted kan også inkludere sosiale medier eller hovedgenereringsfunksjoner, for eksempel Facebook eller Twitter-knapper og miniprogrammer, som deling av denne knappen. Disse funksjonene kan samle inn din IP-adresse, hvilken side du besøker på nettstedet vårt, og kan angi en informasjonskapsel for å aktivere funksjonen på riktig måte. Sosiale medier og hovedgenereringsfunksjoner og miniprogrammer kan være vert for en tredjepart. Dine interaksjoner med disse funksjonene og miniprogrammer styres av personvernreglene for selskapet som tilbyr det

Sosiale media-funksjoner

Vårt nettsted kan også inkludere sosiale medier eller hovedgenereringsfunksjoner, for eksempel Facebook eller Twitter-knapper og miniprogrammer, som deling av denne knappen. Disse funksjonene kan samle inn din IP-adresse, hvilken side du besøker på nettstedet vårt, og kan angi en informasjonskapsel for å aktivere funksjonen på riktig måte. Sosiale medier og hovedgenereringsfunksjoner og miniprogrammer kan være vert for en tredjepart. Dine interaksjoner med disse funksjonene og miniprogrammer styres av personvernreglene for selskapet som tilbyr det.

Spørsmål og klager

Vårt nettsted kan også inkludere sosiale medier eller hovedgenereringsfunksjoner, for eksempel Facebook eller Twitter-knapper og miniprogrammer, som deling av denne knappen. Disse funksjonene kan samle inn din IP-adresse, hvilken side du besøker på nettstedet vårt, og kan angi en informasjonskapsel for å aktivere funksjonen på riktig måte. Sosiale medier og hovedgenereringsfunksjoner og miniprogrammer kan være vert for en tredjepart. Dine interaksjoner med disse funksjonene og miniprogrammer styres av personvernreglene for selskapet som tilbyr det.

Spørsmål og klager

Hvis du har problemer med eller klager om hvordan selskapet har brukt dine personopplysninger, bør du som første trinn ta dette opp skriftlig med selskapet og bruke dataprotection@tremco-illbruck.com.

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan selskapet håndterer ditt problem eller klage, kan du gå videre med dette til din nasjonale databeskyttelsesmyndighet.

 

 

Ordliste

Datakontrollør
A party that determines the purposes and means of data processing.

Databeskyttelsesmyndighet
Den relevante tilsynsmyndigheten som har ansvar for personvern eller databeskyttelse i selskapets og/eller tilknyttede myndigheters jurisdiksjon.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)
EØS inkluderer alle EU-medlemsland og Island, Liechtenstein og Norge.

Personopplysninger
Informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar person (det vil si, data om selskapets ansatte, entreprenører, søkere, leverandøransatte og leverandører, entreprenører, kunder, pasienter som bruker våre produkter og enkeltpersoner som bruker vår nettside eller servicesentre). Den inneholder navn, adresser, e-postadresser, jobbsøknader, brukerkontoinformasjon og korrespondanse. Personlige data kan også inkludere nettleserinformasjon (for eksempel data knyttet til en bestemt informasjonskapsel) og IP-adresser, når slik informasjon kan kobles til en person.

Behandling
Gjøre hva som helst med personopplysnnger, noe som inkluderer å samle dem, lagre dem, få tilgang til dem, kombinere dem med andre data, dele dem med en tredjepart, eller til og med slette dem.

Sist oppdatert mai 2018