Utforsk merkevarene våre

Imprint

Impressum

Med forbehold om alle rettigheter til tremco illbrucks nettbutikk. Det er forbudt å kopiere eller bruke innhold og bilder fra tremco illbrucks nettsted uten tillatelse. Innholdet i tremco illbrucks nettsted er kun ment for personlig bruk. Det er forbudt å kopiere, gjenskape eller endre tremco illbrucks nettsted. Tremco illbruck kan ikke holdes ansvarlig for tilgangen til nettstedet eller til kvaliteten på tilgangen eller den aktuelle presentasjonen. Tremco illbruck kan ikke holdes ansvarlig for sier som ligger utenfor tremco illbrucks nettsted og som det lenkes til fra tremco illbrucks nettsted. Produktene som vises, tjenestene som tilbys og tekniske spesifikasjoner for disse tilsvarer deres nåværende tilstand i Tyskland, med forbehold om endringer og feil.

Ansvar for innholdet

Innholdet på nettstedet vårt har blitt skapt med størst mulig nøyaktighet. Men vi kan ikke holdes ansvarlig for at innholdet er korrekt, fullstendig eller oppdatert. Som tjenesteleverandør er vi underlagt paragraf 7, punkt 1 i tysk telemedielovverk (TMG), som sier at vi har ansvaret for vårt eget innhold på dette nettstedet i samsvar med gjeldende lovverk. I samsvar med paragraf 8 til 10 i TMG er vi som tjenesteleverandør forpliktet til å overvåke informasjon som blir overført eller lagret utenlands og å undersøke omstendigheter som kan tyde på kriminell virksomhet. Vår forpliktelse til å fjerne eller nekte tilgang til informasjon i samsvar med gjeldende lovverk blir ikke påvirket av dette. Men ansvaret gjelder bare fra den datoen vi har blitt oppmerksomme på en konkret overtredelse. Ved varsling om slike overtredelser vil vi umiddelbart fjerne innholdet.

Ansvar for lenker

Vårt nettsted inneholder lenker til eksterne nettsteder. Vi har ikke kontroll over innholdet på slike nettsteder. Derfor kan vi heller ikke holdes ansvarlig for innholdet på slike nettsteder. Leverandør eller ansvarlig for det respektive nettstedet har alltid ansvaret for innholdet. Sidene som vi lenker til, blir kontrollert når lenken opprettes for å avdekke mulige lovbrudd. Vi avdekket ikke ulovlig innhold på det tidspunktet. Det er urimelig med kontinuerlig kontroll av nettsteder vi lenker til hvis det ikke foreligger konkrete bevis på overtredelse. Ved varsling om slike overtredelser vil vi umiddelbart fjerne de aktuelle lenkene.

Opphavsrett

Innhold og materiale på dette nettstedet er laget av den som har ansvaret for nettstedet og er underlagt tyske lover om opphavsrett. Kopiering, bearbeiding, distribusjon og alle former for bruk som ligger utenfor grensene for opphavsrett, skal ikke gjøres uten skriftlig tillatelse fra den aktuelle forfatteren eller opphavspersonen. Nedlasting eller kopiering av sidene er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk. Hvis innholdet ikke er skapt av den som har ansvar for nettstedet, gjelder tredjeparts opphavsrett. Dette gjelder spesielt for innhold som er skapt av tredjepart. Hvis du oppdager brudd på opphavsretten, ber vi deg varsle oss om det. Ved varsling om slike overtredelser vil vi umiddelbart fjerne det aktuelle innholdet.

Innholdsansvarlig:

Tremco CPG Germany GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
T. +49 2203 57550 0
F. +49 2203 57550 90
www.cpg-europe.com

Commercial Register:
Amtsgericht Köln HRB 74090
Location: Cologne

Local court of Amberg: HRB 3932; VAT Reg No: DE123737873

Managing Directors: Melissa Schoger, Walter Geyer

Konsept og realisering

UEBERBIT GmbH Rheinvorlandstr. 7
68159 Mannheim
www.ueberbit.de