Wij zijn CPG Europe
Ontdek onze merken

Test- en certificeringsinstanties en brancheorganisaties

Elk product dat onder het merk illbruck op de markt komt is van dezelfde hoogwaardige kwaliteit, beproefd, getest en gecertificeerd. Dankzij onze 'Centres of Excellence' kunt u er bovendien zeker van zijn dat dezelfde competente experts verantwoordelijk blijven voor de productie en ontwikkeling van toekomstige producten.

SKH

De basis van de certificeringsinstelling SKH ligt als keuringsinstantie in de houtbranche. Gaandeweg heeft SKH zich verbreed en verdiept om aan certificeringsverzoeken uit andere delen van de bouwwereld te kunnen voldoen.

Adres:  Postbus 159 - 6700 AD Wageningen 
Bezoekadres: Nieuwe Kanaal 9c,  6709 PA Wageningen
tel. 0317 -45 34 25  -  fax 0317 - 41 26 10

Bezoek hier de SKH website 

Stichting Komo

De onafhankelijke stichting KOMO waarborgt de onafhankelijkheid en toegevoegde waarde van het collectieve KOMO-keurmerk. KOMO is daar mee hét keurmerk voor de gehele professionele bouwketen.

Adres: Postbus 420 - 2800 AK Gouda
Tel.  0182 -  540 910  -  Fax 0182 - 540 601 

Meer informatie over Komo

IFT Rosenheim

Het zwaartepunt van de IFT ligt bij het testen van kozijnen en gevels. Daarnaast biedt het IFT bouwproducttesten aan op het gebied van: Brandwerendheid, glastesten en geluidsdichtheid. Het instituut is een specialist voor CE-markeringen en voor bouwproducten.  

Meer informatie over IFT Rosenheim

EMICODE®

Door de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) worden producten volgens EMICODE® met EC1 of EC1Plus als zeer emissie-arm gecertificeerd.

Meer informatie vindt u op de website www.emicode.com

VMRG

De VMRG is een zelfstandige brancheorganisatie. Zij vertegenwoordigen de producenten van gevelelementen, die onder andere ramen, deuren, puien, serres en vliesgevels maken.

Adres: Einsteinbaan 1, Postbus 1496 3430 BL  Nieuwegein
Tel.  030 605 36 44  -  Fax  030 605 32 60 

Meer informatie vindt u op de website www.vrmg.nl

VLK

VLK verenigt de lijmfabrikanten en -importeurs die op de Nederlandse markt actief zijn. De VLK stelt zich ten doel de belangen van haar leden te behartigen tegenover haar stakeholders zodat er optimale ruimte is voor ontwikkeling, productie, handel en toepassing van haar producten.

Adres: Synthesium (gebouw Castellum, gedeelte C)  -  Loire 150  -  2491 AK Den Haag
Tel: +31 (0)70 4440 680  -  Fax: +31 (0)70 4440 684

Meer informatie vindt u op de website www.vlk.nu

FEICA

Sinds geruime tijd is tremco illbruck lid van de Europese associatie van OCF-producenten, werkend onder de FEICA-organisatie. Inmiddels is de overgrote meerderheid v.d. Europese OCF-producenten hiervan lid. Gezamenlijk wordt gewerkt aan industriestandaarden om eigenschappen van Polyurethaan Schuim (OCF) met zijn unieke kenmerken vast te stellen. Het eerste doel is om compleet transparante testmethoden te ontwikkelen waarmee iedereen die daar belang aan hecht, de eigenschappen van OCF onafhankelijk kan vaststellen. De Europese OCF-producenten in deze werkgroep zijn overeengekomen om deze testmethoden te gebruiken zodat het voor de consumenten transparanter wordt om producten te vergelijken. Een volgende stap zal het opstellen van gewenste eigenschappen per type applicatie zijn.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website www.feica.com

of meer specifiek naar het gedeelte over OCF