Wij zijn CPG Europe
Ontdek onze merken

Circulair bouwen

volledig circulaire economie

De Rijksoverheid heeft aangekondigd dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie moet hebben. Deze ambitie werd in 2017 in het Grondstoffenakkoord onderschreven door ruim 300 partijen (onder andere de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en financiële instituten). De bouwsector is één van de vijf prioritaire sectoren in het door het kabinet gelanceerde programma ‘Nederland Circulair in 2050’.


In 2018 is de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie opgezet waarin de plannen voor het versnellen van de overgang naar de circulaire bouwsector zijn weergegeven. Hierin wordt de volgende definitie voor circulair bouwen gehanteerd:

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Remontabel bouwen

Om circulair te bouwen moeten we remontabel bouwen. Afdichtingsoplossingen hebben echter traditioneel juist als functie om verschillende elementen zo lang mogelijk aan elkaar te hechten. Dit zorgt voor een spanningsveld tussen verschillende duurzaamheidsaspecten. Droge afdichtingen bieden al veel voordelen bij demontage. Geīmpregneerde schuimbanden hebben ondanks hun kleeflaag, gunstige toepassings- en verwerkingseigenschappen.