Ontdek onze merken

Kitadvies

Het voorkomen van het verkleuren van de kitvoeg, het voorkomen van schimmel in de kitvoeg en veel voorkomende fouten bij het voegen vermijden. Wij adviseren u graag.

Verkleuring van de kitvoeg

Verkleuring van de kitvoeg

Er worden hoge eisen gesteld aan de kleurvastheid van kitvoegen, vooral rondom kozijnen en in sanitaire ruimten. Van de diverse kittypen kan een Acetoxy (azijnzuur) siliconenkit worden gezien als het meest kleurstabiele product. Alkoxy en Oxime (neutraal) siliconenkitten kunnen gevoeliger zijn voor verkleuring.

Door diverse omstandigheden kan een kitvoeg verkleuren. Vooral tijdens de doorhardingsfase van kit kan contact met de ondergrond, vloeistoffen of dampen aanleiding zijn tot verkleuringen. Wij adviseren dan ook om dit contact zoveel mogelijk te voorkomen.

Verkleuring van de kitvoeg door contact met de ondergrond

Ondergronden kunnen stoffen bevatten (bijvoorbeeld bitumen, rubbers of lijmen) die door de kitvoeg heen migreren. Hierdoor kan de voeg verkleuren. Door het toepassen van illbruck PR101 PU Rugvulling (opencellig rondsnoer) of illbruck PR102 PE Rugvulling (geslotencellig rondsnoer) kan direct contact tussen de kit en de ondergrond worden voorkomen.
Ook door het (tijdelijk) overplakken van de kitvoeg met zelfklevende tape voor bijvoorbeeld een verfklus, kan verkleuring ontstaan. Stoffen uit de tape kunnen in de kitvoeg trekken en verkleuring veroorzaken.

Verkleuren van de kitvoeg door contact met vloeistoffen of dampen

Zure of alkalische vloeistoffen of dampen afkomstig van reinigingsmiddelen kunnen verkleuringen in de kitvoeg veroorzaken.Voor het glad afwerken van een kitvoeg adviseren wij illbruck AA300 Gladmaker Concentraat of AA301 Gladmakerspray te gebruiken. Als reinigingsmiddel voor sanitaire ruimten adviseren wij een neutrale zeep te gebruiken. Ook kan in ruimten waar gerookt wordt verkleuring van de kitvoeg ontstaan.

Garantie en aansprakelijkheid

CPG garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Wij adviseren daarom altijd om vooraf te testen. Zie voor verdere informatie de leveringsvoorwaarden.

Schimmel: voorkomen en verwijderen

Schimmel: voorkomen en verwijderen

Schimmel

Wat is schimmel?

De schimmels die hier worden besproken, zijn biologisch gezien zwammen die alleen in de vorm van schimmeldraden groeien. Er zijn tegenwoordig ongeveer 60.000 verschillende soorten bekend. In de natuur spelen schimmels een nuttige rol doordat ze, net als sommige bacteriën, organisch materiaal zoals compost afbreken en omzetten in voeding voor planten. De mens maakt ook nuttig gebruik van schimmels: bijvoorbeeld voor het veredelen van levensmiddelen zoals schimmelkazen of salami, maar ook voor de productie van medicijnen zoals penicilline.

Is schimmel gevaarlijk?

Alhoewel ze nuttig kunnen zijn, vormen schimmels voor mensen ook een risico. Schimmels in ruimtes binnenshuis produceren sporen die, als er erg veel van zijn, de luchtwegen kunnen aantasten en hoofdpijn, vermoeidheid en huiduitslag of zelfs allergieën kunnen veroorzaken.

Wat zijn sporen?

Net als andere zwammen planten schimmels zich voor door middel van zaadjes die ‘sporen’ worden genoemd. Deze zijn altijd overal om ons heen aanwezig: in de lucht, in stof, maar ook in bijvoorbeeld potgrond. Deze meestal ronde cellen zijn gemiddeld 0,01 mm in doorsnee en verspreiden zich net als stofdeeltjes door de lucht. Als ze op een oppervlak landen waar de omstandigheden gunstig zijn voor de groei van schimmels, ontkiemen ze snel en beginnen schimmels te vormen.

Hoe ontstaat schimmel?

Schimmels en hun sporen bevinden zich overal om ons heen. Omdat ze erg klein zijn, kunnen wij ze met het blote oog vaak niet zien – totdat hun aantal toeneemt. Door luchtstromingen of wind worden de sporen verspreid. Ze ontkiemen als ze op een oppervlak terechtkomen dat warm en vochtig genoeg is. Eerst vormt de spore een kiembuis; als er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn, ontwikkelt zich het typische netwerk van schimmeldraden, het mycelium. Uiteindelijk vormt het mycelium dan weer nieuwe sporen, die weer worden verspreid.

Schimmel voorkomen

Ideale omstandigheden voor schimmels.

In badkamers en douches vindt men meestal de -voor schimmels- prettige combinatie van vocht en warmte. Hieraan wordt ook de voegkit blootgesteld, zeker als de voeg hol is en zich er stof in kan afzetten. Voeg daar ook nog zeer kleine, met het blote oog niet waarneembare, huidschilfertjes en zeep- en shampooresten aan toe en er ontstaat een ideale voedingsbodem voor schimmels. Hieruit blijkt dat schimmelvorming niet wordt veroorzaakt door de voegkit: deze is slechts de ondergrond waarop zich organische stoffen afzetten en de schimmel kan groeien.

Kort samengevat: 

 • Een luchtvochtigheid van meer dan 80%   
 • Een temperatuur van +20° tot  +35°C   
 • Geschikte voedingsbodem met stof en zeer kleine vuildeeltjes   
 • Weinig luchtbeweging waardoor schimmelsporen kunnen neerslaan

Zo voorkomt u schimmel.

Als u weet welke omstandigheden gunstig zijn voor schimmel, weet u ook hoe u schimmel kunt voorkomen.

 • Voer het vocht af uit de betreffende ruimten door afdoende ventilatie. ‘Afdoende’ wil in dit geval zeggen: volledige vervanging van de lucht in de ruimte. Doe dit drie- of viermaal per dag, het beste door dwarsventilatie van tegenoverliggende ruimten.   
 • De voegkit moeten correct zijn aangebracht. Let erop dat deze niet al te hol is, anders kan er vocht in blijven staan. Een goede voeg is glad, schuin en afwaterend.   
 • Maak het oppervlak van de voegen regelmatig schoon met een geschikt huishoudelijk schoonmaakmiddel of schoonmaakazijn. In bedrijfsruimtes moeten speciale desinfecterende reinigingsmiddelen worden toegepast.   
 • Spoel na het baden of douchen de voegen kort af en maak ze droog met een doek of zachte spons.

Overigens zijn zogenaamde schimmelwerende voegkitten ook geen definitieve oplossing. De werking ervan vermindert in de loop van de tijd, omdat de schimmeldodende stoffen ofwel fungiciden uit de kitmassa worden gespoeld.

Schimmel verwijderen

Zo komt u van schimmel af.

Bij de bestrijding van schimmel onderscheiden we twee stadia: primaire en secundaire aantasting. De keuze van de bestrijdingsmaatregelen hangt er vanaf van hoever de aantasting is gevorderd. In het primaire stadium kunt u de schimmel nog met niet al te veel moeite verwijderen, bijvoorbeeld met een chloorhoudend schoonmaakmiddel.

Als de schimmel zich ook met herhaaldelijk poetsen niet meer laat verwijderen, zijn we in het stadium van secundaire aantasting. Dat wil zeggen dat de schimmel al schimmeldraden heeft gevormd die in de kitmassa zijn gedrongen. In zo’n geval moet u de kit ruim rondom de aangetaste plek (mechanisch) verwijderen en de voeg opnieuw kitten. Principieel geldt dat het niet voldoende is om door schimmel aangetaste kit te verwijderen en de voeg opnieuw te kitten.

Het is zaak om de omstandigheden voor schimmelgroei zo ongunstig mogelijk te maken en te houden, anders steekt de schimmel snel opnieuw de kop op. Het meest effectief en goedkoop is daarom om de ruimte goed schoon te houden, af en toe preventief te desinfecteren en zoveel mogelijk een hoge luchtvochtigheid in combinatie met warmte te vermijden.

De meest voorkomende fouten bij het voegen en hoe u deze vermijdt.

De meest voorkomende fouten bij het voegen en hoe u deze vermijdt.

Zelfs professionals met vele honderden strekkende meters voeg in de vingers kunnen wel eens een klein detail over het hoofd zien. Daarom hebben wij voor u onderstaande informatie samengesteld. Want als u de oorzaken van mogelijke problemen kent, kunt u deze ook oplossen. Of beter nog: het voorkomen!

Fout: afwasmiddel als gladstrijkmiddel

Natuurlijk kost professioneel gladstrijkmiddel per liter iets meer dan 'gewoon' afwasmiddel. Maar hier kan zuinigheid verkeerd uitpakken: de vetoplossende bestanddelen van afwasmiddelen kunnen fungiciden onwerkzaam maken of de kleurstoffen uit de siliconenmassa trekken. Dit kan een minder fraaie voeg opleveren.

Fout: gladstrijkvloeistof niet verversen

Het lijkt misschien voor de hand te liggen, maar in de stress van alledag ziet men het makkelijk over het hoofd. Als u vele meters aan voegen in sanitaire ruimtes afwerkt met een kit op zuurbasis, moet u regelmatig de gladstrijkvloeistof verversen. Hierin kunnen namelijk resten siliconenkit achterblijven, die bij doorgaand gebruik van het middel de aangrenzende oppervlakken kunnen verontreinigen. Met name bij natuurstenen oppervlakken kan dit een groot probleem zijn. Siliconen kunnen daarop snel ongewenste vlekken veroorzaken die zich lastig of niet laten verwijderen.

Fout: te weinig kit aanbrengen

Het is belangrijk om de kitmassa in de juiste hoeveelheid en zonder luchtbellen in de voeg te spuiten. Zo worden holtes of klein gaatjes in de ondergrond goed gevuld en zal de kit beter hechten aan de voegflanken. Als dit niet gebeurt kan het gladstrijkmiddel tussen de kit en de ondergrond dringen en het hechtvermogen van de kit aantasten.

Fout: voegen in natuursteen kitten met sanitaire siliconenkit

Wanneer u oppervlakken van natuursteen afwerkt met standaard siliconen sanitairkit, zal in de loop van de tijd de weekmaker uit de siliconenmassa naar de natuursteen uitlekken. Hierdoor ontstaat in de contactzone tussen steen en kit een donkere, vettige rand. Gebruik daarom voor het afdichten van voegen bij natuursteen altijd een speciale, voor natuursteen geschikte siliconenkit zoals de illbruck FA870 (voor een glanzende finish) of de FA880 (voor een matte finish) Natuursteenkit. 

Fout: acrylaatkit in plaats van hybride kit

Omdat acrylaatkitten dispersies op waterbasis zijn, vertonen ze een relatief hoge krimp. Vaak verliest de kit tussen de 20% en 25% van de oorspronkelijk in de voeg aangebrachte massa tot het moment dat hij volledig is uitgehard. Dit leidt tot een zeer duidelijke holle voeg. Dit kan worden voorkomen door een hybride kit te gebruiken, die veel minder massa verliest (minder dan 5%). Hierdoor blijft de voeg goed gevuld en afgedicht.

Fout: bepaalde metalen kitten met siliconenkit op zuurbasis

Bij het uitharden van een siliconenkit op zuurbasis ontstaat als bijproduct azijnzuur. Dit kan problematisch zijn bij gebruik op bepaalde metalen, zoals ijzer, zink of koper. Het azijnzuur heeft een corrosieve werking en kan daardoor het metaal aantasten. Gebruik in dergelijke situaties altijd een neutrale siliconenkit.

Fout: gladstrijken kitvoegen

Dit is geen echte fout, maar een punt waarop verbetering mogelijk is. Gebruik bij het gladstrijken van kit altijd een rubberen voegspatel, zoals de AA311 JOINT SMOOTHER RADIEN. 

Kitten, het juiste materiaal is doorslaggevend

Kitten, het juiste materiaal is doorslaggevend

Binnen een gebouw zijn er tal van voegen die verschillende uitdagingen met zich meebrengen - in plaats van een universele oplossing zijn er ook tal van afdichtingsprocessen die elke voegverbinding op individuele basis kunnen behandelen. Met name het assortiment van verschillende verspuitbare kitten weerspiegelt de complexiteit van de afdichtingsmogelijkheden. En dat is niet zonder reden! Niet iedere kit is geschikt voor ieder toepassingsgebied.

Bij de keuze van een geschikte kit, dienen de volgende factoren te worden gecontroleerd en het belang voor de bouwsituatie te worden beoordeeld:

 • Toelaatbare totale vervorming
 • Compatibiliteit met aangrenzende materialen
 • Of de kit overschilderbaar is
 • Volumekrimp
 • Licht-, hitte- en vochtbestendigheid

Kitten voor iedere situatie

Kitten dienen altijd te worden gekozen op basis van het toepassingsgebied. Er moet ook rekening worden gehouden met mogelijke chemische reacties met aangrenzende materialen. Als de juiste kit wordt gekozen op basis van invloeden van buitenaf, zoals temperatuurschommelingen, verwachte beweging en de ondergrond, krijgt het de kans al zijn sterke punten volledig te laten zien.

Kozijnafdichting

Kozijnafdichting is een speciale tak van sport binnen het afdichten van gebouwen. Wijd verbreid en door experts onderschreven is de methode van afdichting op 3 niveaus. In de Duitse RAL-montagerichtlijn wordt kozijnmontage op deze manier voorgeschreven, waarbij alle gebieden afzonderlijk van elkaar moeten worden afgedicht. Het gebruik van "systeemoplossingen" zoals het i3-systeem van illbruck is in dit verband bijzonder aan te bevelen: alle producten zijn op maat gemaakt om samen te werken en kunnen flexibel met elkaar worden gecombineerd. Beproefde systemen bieden de gebruikers zekerheid; chemische reacties tussen materialen en visuele defecten als gevolg van verkleuring zullen dan niet optreden.

Het maken van de juiste keuze: beweging tussen bouwonderdelen

Het maken van de juiste keuze: beweging tussen bouwonderdelen

In het algemeen wordt kit gebruikt voor voegen en aansluitingen van bouwonderdelen om deze bijvoorbeeld lucht- en waterdicht af te sluiten. Het gaat hier vaak om bouwonderdelen van verschillende materialen zoals: baksteen, beton, aluminium, hout, glas en kunststoffen. Deze onderdelen zullen als gevolg van temperatuurverschillen, winddruk, vochtopname en -afgifte voortdurend in beweging zijn.

Waar deze elementen elkaar ontmoeten ontstaan op de grensvlakken voegen. Deze voegen zijn continu in beweging en zullen blijvend moeten worden afgedicht. Om deze blijvende afdichting te waarborgen, zullen de toegepaste kitafdichtingen niet alleen goed moeten hechten, maar moeten deze ook de uitgeoefende druk en trekkrachten kunnen weerstaan. Dit vraagt een bepaalde vervormbaarheid en we kunnen dan grofweg een onderscheid maken tussen verschillende soorten kit:

Plastische, blijvende kitten

Deze kunnen onder invloed van een belasting vervormen en zullen na het wegvallen van deze belasting niet in hun oorspronkelijke vorm terugkeren. Een voorbeeld van een plastische kit is de illbruck OS111 Bitumen Lijmkit en de OS123 Shell Tixophalte Wet Seal & Fix. Dit product is geschikt voor het verkleven van onder andere bitumineuze dakbedekkingen en het waterdicht afwerken van voegen, naden en aansluitingen van bijvoorbeeld dakranden, schoorstenen, lichtkoepels en dak-doorvoeren.

Elastisch blijvende kitten

Dit soort kitten zijn vervormbaar maar keren altijd, na het opheffen van de werkende krachten, in de oorspronkelijke vorm terug. De bewegingen in de constructie worden dus in feite gevolgd. Een goede hechting is hierbij erg belangrijk.

Plastisch/elastische kitten

Dit is meestal een acrylaatkit (dispersie) en wordt toegepast voor de afdichting van diverse aansluitvoegen binnenshuis, zoals kozijn/muur, wand/wand, wand/muur, trap/wand, etc. Het grote voordeel van acrylaat-dispersiekitten is dat de kitten na doorharding overschilderbaar zijn met de meeste gebruikelijke verfsystemen.

Twijfelt u over de juiste kit? Raadpleeg dan altijd eerst het productblad of neem contact met ons op.

Kit Calculator

Om het calculatie- en bestelproces te vereenvoudigen, biedt illbruck de ‘Kit Calculator’ aan. Deze calculatietool helpt met het bepalen van het juiste aantal eenheden die nodig zijn om aan de projectvereisten te kunnen voldoen. Voer enkel de juiste gegevens in voor een directe indicatie van het benodigde aantal kokers of worsten.

Naar de Kit Calculator