Gegevensbescherming

Privacyverklaring

1. Behandeling van persoonsgegevens

De website www.tremco-illbruck.com en alle tot dit domein behorende subdomeinen worden aangeboden door de tremco illbruck Group GmbH in Keulen ("tremco illbruck"). tremco illbruck heeft op deze websites een webshop en een internetportaal met informatie over de onderneming tremco illbruck en de door de tremco illbruck Groep aangeboden producten. Wij stellen de hoogste prioriteit aan de bescherming van uw persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken ervan tijdens uw bezoek op de websites van tremco illbruck. Hieronder lichten wij u toe welke informatie tremco illbruck tijdens uw bezoek op de websites verzamelt en hoe tremco illbruck deze informatie voor andere doeleinden gebruikt.

2. Gegevensverwerking tijdens uw bezoek op de websites

tremco illbruck spant zich in om het aanbod op de websites van tremco illbruck voor klanten en geïnteresseerden te verbeteren en te actualiseren om zodoende het aanbod aantrekkelijker te maken. Met dit doel worden van elk bezoek op de websites van tremco illbruck gegevens over dit bezoek opgeslagen, die niet op een natuurlijke persoon terug te voeren zijn en uitsluitend worden gebruikt voor interne, statistische en technische doeleinden van tremco illbruck. We verzamelen gegevens op basis van legitieme doeleinden overeenkomstig Artikel 6, Paragraaf 1 f) van de EU General Data Protection Regulation (GDPR) – in Nederland, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens worden niet vastgelegd, tenzij u deze gegevens vrijwillig verstrekt zoals bijv. in het kader van een aanvraag of verzoek. tremco illbruck legt hierbij geen gebruikersprofielen aan van het bezoekgedrag van de websites.

Bij een bezoek aan de websites worden met name de volgende gegevens opgeslagen:

• namen en omschrijvingen van de bestanden die door de betreffende gebruiker van de websites van tremco illbruck zijn opgeroepen,
• het IP-adres waarvandaan de bestanden werden opgevraagd,
• de datum en het tijdstip van de oproep van de betreffende website, • de hoeveelheid verzonden informatie,
• het tijdstip van elke eerste oproep van een van de websites van tremco illbruck en het tijdstip van elke laatste activiteit op een van de websites,
• status van de aanvragen over de succesvolle oproep van de bestanden,
• type van de gebruikte browser en de laatste, door de gebruiker bezochte, website (zgn. "Referrer"). 

3. Gegevensverwerking bij aanvragen

Wanneer u bij een aanvraag toestemming geeft voor het gebruiken van uw e-mailadres en andere contactgegevens, zoals bijv. uw naam in het kader van een aanvraag, en in het bijzonder op de pagina "Contact", zal tremco illbruck u de desbetreffende informatie toezenden. De verzameling en verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw instemming in overeenstemming van Artikel 6, Paragraaf 1 a) van de GDPR (AVG). U heeft het recht deze instemming op ieder moment in te trekken. Wij zullen uw informatie onmiddellijk na uw intrekking verwijderen, tenzij wettelijke opslagverplichtingen zich hiertegen verzetten. Uw specifieke gegevens worden in een bestand resp. in een e-mailprogramma opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de correspondentie met betrekking tot de gevraagde informatie.

4. Gegevensverwerking bij bestellingen

Bij bestellingen worden in eerste instantie de gegevens opgeslagen die niet op een natuurlijke persoon terug te voeren zijn en die door tremco illbruck worden gebruikt voor interne statische verwerking. Hierbij gaat het om de gegevens over de producten in het winkelmandje (totaalbedrag, waarde en aantal van de afzonderlijke producten).Ook vindt een verwerking van persoonsgegevens als volgt plaats:

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bovendien op onze websites verzameld en opgeslagen in verband met uw aankopen in onze online shop. Deze door u in het kader van een bestelling op vrijwillige basis verstrekte gegevens (contractgegevens), zijn vereist voor een wederzijdse, goede uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met Artikel 6, Paragraaf 1 b). Uw persoonlijke contractgegevens (bijv. naam, leveringsadres, e-mailadres enz.) worden verzameld en opgeslagen voor de afwikkeling van uw bestellingen en aanvragen. Wij verzamelen en slaan uw e-mailadres op voor de verzending van de bestelbevestiging, de contractvoorwaarden en overige informatie met betrekking tot uw bestelling of de contractvoorwaarden.

Gebruik en doorgifte van de persoonsgegevens

De bij een bestelling in de online shop verstrekte persoonsgegevens (contractgegevens) worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de overeenkomst en de verwerking van uw bestellingen of aanvragen. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven, verkocht of op andere wijze aan derden verzonden, mits dit vereist is voor de afwikkeling van de overeenkomst. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk, dat wij voor de uitvoering van uw bestelling uw adres doorgeven aan het bij de uitvoering van de levering betrokken postorderbedrijf. Er worden geen gegevens verzonden naar landen buiten de Europese Unie. Tevens is de doorgifte, de verkoop of andere verstrekking van persoonsgegevens aan derden uitgesloten, tenzij tremco illbruck juridisch of door een rechterlijke beslissing verplicht is de gegevens te verstrekken of wanneer de doorgifte is vereist voor rechtshandhaving en -vordering bij aanvallen op de IT-infrastructuur van tremco illbruck.

5. Cookies

Wanneer u de websites van tremco illbruck bezoekt, wordt soms informatie in de vorm van cookies (kleine tekstbestanden) op uw computer geplaatst en opgeslagen. Het doel hiervan is om voor u als gebruiker, het aanbod op de websites van tremco illbruck gebruiksvriendelijk, flexibel en effectief te maken. Ook kunnen cookies door tremco illbruck worden gebruikt om wachtwoorden op te slaan. Hierdoor is het technisch mogelijk dat de gebruiker een automatische melding ontvangt bij een nieuwe oproep van de site. U hebt de mogelijkheid uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze de cookies direct of periodiek verwijdert van uw geheugen, alle cookies blokkeert, of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen. U kunt bovendien bij de invoering van wachtwoorden tijdens de aanmelding, de automatische aanmelding niet activeren en zo de opslag van wachtwoorden verhinderen. Indien u wordt doorverbonden en de websites van tremco illbruck verlaat en op vreemde websites terechtkomt, is het mogelijk dat de aanbieders van de gelinkte websites cookies gebruiken. tremco illbruck is juridisch niet verantwoordelijk voor deze cookies

6. Social Media functionaliteiten

Onze site kan ook Social Media of leadgenererende functionaliteiten zoals Google, Facebook, LinkedIn, YouTube of Twitter buttons en widgets bevatten, zoals de “deel dit”-button. Deze functionaliteiten kunnen uw IP-adres verzamelen, registreren welke pagina u bezoekt op onze website en een cookie plaatsen om de functionaliteit naar behoren te laten functioneren. Social Media en leadgeneratie functionaliteiten en widgets kunnen worden gehost door een derde partij. Uw interacties met deze functionaliteiten en widgets vallen onder de Privacy Policy van het bedrijf die deze aanbiedt.

7. Google Analytics

Deze website van tremco illbruck gebruikt met name Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De verwerking van uw gegevens via cookies vindt plaats op basis van Artikel 6, Paragraaf 1 f) van de GDPR (AVG) voor de bescherming van de legitieme belangen van tremco illbruck. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verstuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het gebruik van de functie "anonymize IP" voor uw IP-adres zorgt ervoor dat binnen de Europese Unie of de lidstaten van Europese Economische Ruimte, het laatste octet van het IP-adres wordt weggelaten, waardoor een eenduidige herleiding van het IP-adres dus niet meer mogelijk is. Het in verband met Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies uitschakelen door de instelling van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website te herleiden gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de browser plug-in via de onderstaande link te downloaden en installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

8. Conversiemeting met de bezoekersactie-pixel van Facebook

Met uw toestemming zetten wij binnen onze website de "Bezoekersactie-pixel" in van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Zo kan het gedrag van een gebruiker worden gevolgd, nadat deze een Facebook-advertentie heeft gezien of op een Facebook-advertentie heeft geklikt. Zo kunnen wij effectief de Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek in kaart brengen. De op deze wijze verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en geven ons geen inzicht in de persoonsgegevens van de gebruiker. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, waarover wij u, voor zover ons bekend is, informeren. Facebook kan deze gegevens met uw Facebookaccount verbinden en ook gebruiken voor eigen doeleinden, conform de Gegevensrichtlijn van Facebook www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook en zijn partners mogelijk maken advertenties op en buiten Facebook te tonen. Hiervoor kan het tevens zijn dat er een cookie op uw computer wordt opgeslagen. Alleen gebruikers ouder dan 13 jaar mogen hiervoor toestemming geven. Indien u jonger bent, vragen wij uw wettelijke vertegenwoordiger om toestemming. Klik hier, indien u uw toestemming wilt intrekken: www.facebook.com/settings/

9. Recht van toegang, uitwissing en herroepingsrecht

U hebt het recht uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in de toekomst te allen tijde te herroepen. Zodra u uw toestemming voor opslag bij tremco illbruck hebt herroepen, volgt de verwijdering van uw persoonsgegevens, wanneer de kennis ervan niet meer is vereist voor de vervulling van de met de opslag te behalen doelstelling. Of wanneer de opslag van de gegevens op grond van andere wettelijke voorschriften ontoelaatbaar is. Op schriftelijk verzoek zal tremco illbruck u graag informeren welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen (bijv. naam, adres, telefoonnummer).Gebruik hiervoor de contactgegevens van tremco illbruck die te vinden zijn op de colofon- en contactpagina.

Als u ontdekt dat de informatie die wij over u hebben onjuist is, heeft u het recht om deze te corrigeren in overeenstemming met artikel 16 GDPR/AVG.

U hebt het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat uw gegevens niet worden verwijderd, maar worden gemarkeerd om verdere verwerking of het gebruik ervan te beperken (artikel 18 GDPR/AVG).

Indien u dit wenst, kunnen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken of deze gegevens overdragen aan een andere entiteit (bijv. overheidsinstantie of bedrijf) in een gebruikelijk machine-leesbaar formaat (artikel 20 GDPR/AVG).

In principe hebt u ook het algemene recht om bezwaar te maken tegen legitieme gegevensverwerking in het algemeen belang, bij de uitoefening van openbaar gezag of vanwege het legitieme belang van een instantie (artikel 21 GDPR/AVG).

Voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection(at)tremco-illbruck.com.

10. Veiligheidsadvies

tremco illbruck spant zich in, alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens zo op te slaan, dat deze niet toegankelijk zijn voor derden of voor het publiek. Indien u via de e-mail contact met ons wilt opnemen, is de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie tot op zekere hoogte beperkt, omdat de inhoud van e-mails door derden kan worden gelezen. Het onlineaanbod van tremco illbruck bevat links naar andere websites.Wij hebben er geen invloed op dat de beheerders daarvan zich conformeren aan de bepalingen op het gebied van gegevensbescherming.