Gevels

Gevels dienen zoveel mogelijk vrij te zijn van ongewenste luchtstromen en condensatie. illbruck levert een perfect op elkaar aansluitende selectie van producten.

Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Het nieuwe Erasmus Medisch Centrum is een uitzonderlijk groot bouwproject midden in het centrum van Rotterdam. Met een bruto vloeroppervlak van 203.000 m2 is het nieuwe Erasmus MC op dit moment het grootste utiliteitsbouwproject in Nederland. Het hoogste punt van het EMC is 120 meter.

De nieuwbouw van het EMC is gestart in het najaar van 2009. Fase 1, bouwdeel Oost, is in 2013 opgeleverd. Fase 2, bouwdeel West wordt eind 2017 opgeleverd. Hierna vindt de sloop van het oude gedeelte plaats.

Afdichten van de gevel

Frenk Afdichtingen heeft de afgelopen jaren alle voegen in de gevel afgedicht met illbruck TP600 illmod 600 in diverse breedtematen. Inmiddels is er al zo’n 30 km TP600 in de gevel aangebracht.

illbruck TP600 illmod is een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd schuimband dat wordt aanbevolen voor een brede variëteit in bewegingsvoegen en andere toepassingen.Bestand tegen de zwaarste combinaties van wind en regen.

Ook zijn de voegen in het EMC afgedicht met illbruck FM330 Perfect Elastic Foam. Zeker 100 km aan FM330 is terug te vinden in dit indrukwekkende bouwproject.

Controle kitvoegen

Frenk Afdichtingen verzorgt al enige jaren, in opdracht van het EMC, de controle van alle kitvoegen in de gevel van het complete Erasmus Medisch Centrum. Het controleren van alle kitvoegen en het vastleggen van de constateringen is een immense klus.

In samenwerking met Frenk Afdichtingen heeft tremco illbruck de opname-app “snagstream” speciaal aangepast om dit project in vast te kunnen leggen. Deze opname-app wordt door diverse applicateurs van tremco illbruck reeds gebruikt om de brandwerende voegen en doorvoeren in gebouwen vast te leggen.

Opname-app Snagstream

Na het uploaden van de bouwtekeningen kunnen er op het project met een telefoon of tablet opmerkingen en adviezen vastgelegd worden. Met zogenaamde Snags kan er heel nauwkeurig op de bouwtekening aangegeven worden, eventueel ondersteund met foto’s, wat er tijdens de inspectie geconstateerd is.

Na controle van het gehele project is er dan een digitaal logboek ontstaan dat overhandigd kan worden aan de opdrachtgever. Ook kan het digitale logboek de komende jaren als uitgangspunt bij verdere controles of herstel reparaties gebruikt worden. Door de status van een snap te wijzigen kan inzichtelijk worden gemaakt wat gereed is of nog in behandeling is.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Controle kitvoegen

Frenk Afdichtingen verzorgt al enige jaren, in opdracht van het EMC, de controle van alle kitvoegen in de gevel van het complete Erasmus Medisch Centrum. Het controleren van alle kitvoegen en het vastleggen van de constateringen is een immense klus.

In samenwerking met Frenk Afdichtingen heeft tremco illbruck de opname-app “snagstream” speciaal aangepast om dit project in vast te kunnen leggen. Deze opname-app wordt door diverse applicateurs van tremco illbruck reeds gebruikt om de brandwerende voegen en doorvoeren in gebouwen vast te leggen.

Opname-app Snagstream

Na het uploaden van de bouwtekeningen kunnen er op het project met een telefoon of tablet opmerkingen en adviezen vastgelegd worden. Met zogenaamde Snags kan er heel nauwkeurig op de bouwtekening aangegeven worden, eventueel ondersteund met foto’s, wat er tijdens de inspectie geconstateerd is. Na controle van het gehele project is er dan een digitaal logboek ontstaan dat overhandigd kan worden aan de opdrachtgever.. Ook kan het digitale logboek de komende jaren als uitgangspunt bij verdere controles of herstel reparaties gebruikt worden. Door de status van een snap te wijzigen kan inzichtelijk worden gemaakt wat gereed is of nog in behandeling is.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Gebouw H, I en J te panningen, plan Ringovenpark

Gebouw H, I en J te panningen, plan Ringovenpark

In het plan Ringovenpark komen verleden, heden en toekomst samen. Ringovenpark zorgt dat deze prachtige groene locatie weer dynamiek en uitstraling krijgt.Het biedt een uitstekende locatie om te wonen, werken en recreëren.

Het nieuw te bouwen Ringovenpark gebouw H, I en J omvat:
- Commerciële ruimtes op de begane grond
- 70 Zorgappartementen
- 24 huurappartementente huren voorjong en oud. 

Duurzaamheid

Binnen het plan is veel aandacht voor de ambitie op het gebied van "Duurzaamheid".

Het project is opgenomen in de provinciale uitgifte C2Cnetwork januari 2011. In het gebied wordt o.a. openbare LED-verlichting toegepast, zal gebruik worden gemaakt van warmte-koude opslag (WKO), realisatie van zogenaamde Climate-ready woningen voor starters, wordt C2C straatmeubilair geplaatst en wordt gestreefd naar een GPR-score van 8,2 (GPR staat voor Gemeentelijke Prestatie Richtlijn en de score loopt van 0 tot 10). 

De Kracht van de combinatie (een samenwerking tussen Gebr. Bodegraven, fischer en Tremco illbruck) heeft op de bouwplaats de medewerkers van aannemersbedrijf Jongen Venlo tijdens een toolboxmeeting geadviseerd over duurzaam bouwen.

Een gecombineerd advies in de vorm van een ankerplan (Gebr. Bodegraven) in combinatie met de juiste bevestigingsankers (fischer) en met de juiste luchtdichtingsproducten (Tremco illbruck) levert de aannemer direct voordeel op.

Download: poster luchtdicht bouwen Panningen

Toegepaste illbruck producten

FM330 Perfect Elastic Foam (ReBus)

ME901 Butyl- & Bitumenprimer

ME407 Butylband NT

Woongebouw te Born

Woongebouw te Born

Nieuwbouw van het eerste woonzorgcomplex in Nederland, dat alle benodigde energie op locatie zelf opwekt!

Het innovatieve ontwerp is ontwikkeld volgens de principes van passief-, energieneutraal- en Cradle2Cradle bouwen.

Dit project is zo uniek omdat er in dit geval een luchtdichtheids-eis van 0,15 (!) behaald moet gaan worden voor een wooncomplex.Het gebouw aan de Jacobusstraat in Born heeft 24 wooneenheden en is volledig klimaatneutraal. Zo wordt er onder meer gebruik gemaakt van zonnecellen, aardwarmte, driedubbele beglazing en een dik isolatiepakket. 

Betrokken partijen : Laudy Bouw & ontwikkeling (onderdeel van Ballast Nedam), Offermans Timmerwerken ( HSB ), Wauben Architecten, Helwig kozijnen, Vranken Geleen, KPE.

Toegepaste illbruck producten

ME500 Duo Folie

SP025 Folielijm Eco

ME407 Butylband NT

ME901 Butyl- & Bitumenprimer

TN418 Butyl Coated Foam

FM330 Perfect Elastic Foam (ReBus)

ME403 Butylband DZZK

Renovatieproject Groothandelsgebouw Rotterdam

Renovatieproject Groothandelsgebouw Rotterdam

Groothandelsgebouw Rotterdam zocht,  als opdrachtgever van dit renovatieproject,  een partij voor advies en het renoveren van de buitengevel.

Ze kwamen terecht bij Repstone, de partij die beton reparatie’s uitvoert. Repstone heeft vanwege al eerder succesvolle samenwerking contact opgenomen met de Stuyvers groep te Capelle a/d IJssel voor het kitwerk.

Vervolgens heeft de Stuyvers groep Tremco illbruck gevraagd om voor dit monumentale pand een advies uit te brengen voor het afdichten van de buitengevel.

De Stuyvers groep is gespecialiseerd in verwerking van alle mogelijke afdichtingsmaterialen. Zij werken met kwaliteitsproducten en duurzaamheid en luchtdicht bouwen zijn binnen deze divisie kernaspecten.Stuyvers Afdichtingstechnieken werkt samen met Tremco illbruck. Deze samenwerking is een perfecte combinatie van applicatievakmanschap, kennis, innovatie en het gebruik van gevelafdichtingsproducten die hun kwaliteit hebben bewezen en voldoen aan de internationale eisen op het gebied van keuring en beproeving.

Repstone, de Stuyversgroep en Tremco illbruck zorgen er gezamenlijk voor dat "de trots van Rotterdam” perfect gerenoveerd wordt.

toegepaste illbruck product

SP525 Hybride Gevelkit