Erasmus MC in Rotterdam

tremco illbruck heeft samen met Frenk Afdichtingen geadviseerd op dit mooie project. In totaal is er door Frenk Afdichtingen 16 km  illbruck TP600 illmod 600 aangebracht in de gevels. Ook  de periodieke controles worden door Frenk afdichtingen uitgevoerd.