Ontdek onze merken

Omgevingswet en Wkb opnieuw uitgesteld

17.10.2022

De Omgevingswet – en daarmee ook de Wet kwaliteitsborging – wordt niet vanaf 1 januari 2023 ingevoerd, maar gaat in op 1 juli 2023.

Meer tijd nodig om te oefenen met digitale systemen

Minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet – en daarmee ook de Wkb – op een verantwoorde manier wordt ingevoerd. Om die reden houdt hij niet vast aan de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023. 

"Minister De Jonge stelt dat een nieuwe, concrete ingangsdatum nodig is: “Er is meer tijd nodig om te oefenen en te testen. Alles afwegend is een nieuwe ingangsdatum van 1 juli 2023 de beste optie, zo vinden ook de provincies, gemeenten en waterschappen. Dit beperkte uitstel zorgt voor zorgvuldigheid én duidelijkheid. Over de verschillende scenario’s, achterliggende dilemma’s en alle voor- en nadelen ga ik graag met de Eerste Kamer in debat”

Nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023.

Toch alvast klaar voor Wkb?

Om toch alvast volledig klaar te zijn voor Wkb hebben wij een handige Wkb-checklist voor de perfecte luchtdichte afwerking opgesteld. Deze download je hier!