Ontdek onze merken

Marktontwikkelingen: krapte grondstoffen houdt ongeëvenaard lang aan

13.04.2021

De krapte in grondstoffen was begin dit jaar ongekend groot en de inschatting was dat de piek was bereikt. Dat blijkt niet het geval te zijn; de schaarste is de afgelopen weken nog groter geworden. Oudgedienden binnen de industrie spreken van een ongeëvenaarde krapte die zich decennialang niet heeft voorgedaan.

Graag brengen wij u daarom op de hoogte van noodzakelijke prijsaanpassingen. De aanhoudende stijgingen van onze kostprijs maken het voor ons onmogelijk de huidige verkoopprijzen vast te houden. Zoals inmiddels bekend in onze markt, treedt er schaarste op, niet alleen in grondstoffen, maar ook in verpakkingsmateriaal en logistieke capaciteit. Dit heeft een effect op bijna al onze productgroepen. Wij blijven uiteraard onze uiterste doen om nu en de komende maanden te kunnen voldoen aan uw vraag. Onze verwachting is echter dat er langere levertijden zullen gaan optreden. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen te mogen rekenen op uw begrip voor deze onvermijdelijke prijsaanpassingen en langere levertijden. Vanzelfsprekend is uw contactpersoon bij CPG Nederland te allen tijde bereid het bovenstaande nader toe te lichten.