Imprint

Colofon Alle rechten van de Tremco illbruck website blijven voorbehouden. Het zonder toestemming kopiëren en gebruiken van online-inhoud en -afbeeldingen van Tremco illbruck GmbH & Co. KG is verboden.

De inhoud van de website van Tremco illbruck GmbH & Co. KG is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren, vermenigvuldigen of wijzigen van de website van Tremco illbruck GmbH & Co. KG is verboden. Tremco illbruck GmbH & Co. KG accepteert geen aansprakelijkheid voor de toegangsmogelijkheid of de toegangskwaliteit en het soort weergave. Tremco illbruck GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites buiten de website van Tremco illbruck GmbH & Co. KG. Het getoonde product- en serviceaanbod en de technische gegevens komen overeen met de actuele stand in Duitsland. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van deze website is op zeer zorgvuldige wijze samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid accepteren. Als aanbieder van diensten zijn wij verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze website conform de algemene wetgeving. Aanbieders van diensten zijn echter niet verplicht de door hen verspreidde en opgeslagen externe informatie te bewaken of onderzoek te verrichten naar omstandigheden die wijzen op onwettelijke activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie conform de algemene wetgeving blijven hiervan onaangetast. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment dat kennis wordt genomen van een concrete rechtsovertreding. Zodra wij kennis nemen van een dergelijke wetsovertreding, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Onze website bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze websites hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid accepteren. Voor de inhoud van de gekoppelde websites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de websites verantwoordelijk. De gekoppelde websites werden op het tijdstip van de koppeling op mogelijke rechtsovertredingen gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het moment van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina’s is echter redelijkerwijs niet mogelijk zonder concrete aanwijzingen op een overtreding. Zodra wij kennis nemen van een wetsovertreding, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door de exploitant op deze website gepubliceerde inhoud is onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, distributie en het gebruik van welke aard ook buiten de grenzen van de auteurswet, is een schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen voor particulier, en niet commercieel gebruik toegestaan. Voor zover de inhoud van deze website niet door de exploitant is aangemaakt, wordt het auteursrecht van derden nageleefd. Met name de inhoud van derden wordt als zodanig aangegeven. Wanneer u desondanks een schending van de auteurswet opmerkt, vragen wij u vriendelijk om ons hierover te informeren. Zodra wij kennis nemen van een wetsovertreding, zullen wij een dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Tremco illbruck GmbH & Co. KG
Von-der-Wettern-Str. 27
D-51149 Keulen
Telefoon +49 2203/57550-0
Fax +49 2203/57550-90
info.de(at)tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com

Tremco illbruck GmbH & Co. KG
Kantongerecht Keulen HRA 49216
Hoofdkantoor: Keulen
Btw-nummer: DE 188467964

Complementair vennoot:
Tremco illbruck Produktion GmbH, Bodenwöhr
Kantongerecht Amberg HRB 3932

Directie: Reiner Eisenhut, B. Jürgen Altena

 

Concept, Web Design and Development:

UEBERBIT GmbH
Rheinvorlandstr. 7
68159 Mannheim

www.ueberbit.de