Explore our brands

Obučavanja

Na praksu orijentirana i ciljana obučavanja pomažu monterima i vođama gradnje kod planiranja i izvedbe. Samo na lokalitetu Bodenwöhr (Njemačka), obučavamo više od 1.000 ljudi godišnje u vezi naših proizvoda i njihove primjene.

Seminari za planere i arhitekte informiraju o aktualnim zakonskim zahtjevima i aktualnim trendovima u izgradnji. Također i za hendlere postoje programi obuke kako bi se osiguralo da kupci dobivaju sveobuhvatne savjete za pravilan izbor i primjenu proizvoda. Osim toga, jačaju specijalne prodajne ili pravne obuke kompetencije naših partnera.

Kontakt

E-Mail