Explore our brands

Těsnicí systém illbruck i3

illbruck i3, těsnicí systém pro montáž otvorových výplní, byl vyvinut společností Tremco illbruck podle požadavků německé stavební legislativy, reflektující rostoucí nároky na úsporu energií v budovách. Místem, které je nejvíce vystavené energetickým ztrátám je právě okno s jedním velmi nepatrným detailem: připojovací spárou. Tato dříve opomíjená stavební část se dnes dostává také u nás do zorného pole akademické obce a výrobců oken. Stejně jako ve většině zemí EU, upravuje i česká legislativa požadavky na zabudování otvorových výplní. Ty jsou detailně řešeny v nové prováděcí normě ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování, vydané k 1. 5. 2014

Přehled okenních systémů i3