Explore our brands
Zpět na seznam produktů

TP652 ILLMOD TRIO 750

illmod Trio+

illmod Trio+ je již další generací komplexní těsnicí pásky splňující nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár.

Aplikace

illmod Trio+ je již druhou generací komplexní těsnicí pásky splňující nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár. Navíc je jedná o produkt neobsahující a nevylučující žádné škodlivé látky a emise. Páska oproti původní variantě doznala tvarové změny, čímž bylo docíleno širšího využití pro spáry v prostředí: pasivní a nízkoenergetická výstavby, běžné výstavby, rekonstrukcí, zateplení spár.

Certifikát

 • Pro rychlou montáž oken
 • Klasifikace MF1 dle DIN 18 542 vydané v dubnu 2020
 • Využitelnost pro velké rozpětí spár
 • rRchlá instalace nezávislá na teplotě
 • Ideální pro dilatační spáry

Příprava

Princip montáže

 • Multifunkční páska k utěsnení spár nahrazuje tři utěsňovací výrobky jedním. Před montáží okna se nalepí illmod Trio+ na tři strany okna a spolu s oknem se zasadí do otvoru ve stěně. Parapetní část okna je potřeba utěsnit tradičně okenními fóliemi a 1 – komponentní pěnou. Montáž okna se provede běžným způsobem. Utěsnění koutů proveďte s illbruck SP025. Pro fixaci okna v otvoru použijte průchozí kotevní prvky vedoucí skrze rám otvorové výplně. Po expanzi pásky ve spáře dojde k utěsnění spáry okna.
 • Potřebné pomůcky k aplikaci je zapotřebí měřicí pásmo, nůžky nebo nůž.

Zpracování

 • Po zjištění hloubky stavebního dílu a šířky spáry, zvolte rozměr pásky v souladu s tabulkou.
 • Otvor ve zdi nahrubo zbavte stavebních nečistot a zbytku malty.
 • V oblasti utěsňování spáry je potřeba zdivo zarovnat maltou, zejména jedná-li se o P+D zdící tvarovky, apod.
 • Rám okna očistěte čističem AA404.
 • Po otevření role odřízněte nadměrně zkomprimovaný začátek. Pásku nalepte samolepicí stranou na očištěný rám.
 • Osaďte okno do otvoru. U malých šířek spár se doporučuje navlhčení pásky.
 • Dbejte na to, aby strana se světle šedou páskou směřovala dovnitř místnosti.

Použití jako „vstřikovaná podložka“ – předmět patentové přihlášky

Podle normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, kapitola 4.4.1, je potřeba přenést síly od oken namontovaných do ostění pomocí distančních podložek do stěnové konstrukce. Použitelnost montážního lepidla na okna SP351 jako distanční podložky s dostatečnou pevností v tlaku byla posouzena zkouškou stavebního dílce v institutu ift Rosenheim (zkušební protokol 14-001437-PR01). Podložka má mimo jiné ztužující funkci a působí pozitivně proti svislému a vodorovnému působení vlastní hmotnosti konstrukce a proti zatížení tlakem a sáním větru. V místech, kde mají být osazeny boční a horní distanční prvky, vystřihněte před montáží okna v těsnění (např. illmod TP652 Trio+) pomocí nůžek rovnoramenný trojúhelník trojúhelník po montáži zcela vyplňte lepidlem SP351.

Popis

Měkčený pěnový polyuretan s otevřenými póry impregnovaný syntetickou pryskyřicí zpomalující hoření. Na vnitřní straně pásky zajišťuje její zvýšenou těsnost integrovaná páska.

Forma dodání

 • Páska je dodávána předstlačená v rolích ve velikostech XS, S, M, L, XL pro šířky spár od 6 do 66 mm.

Rozměry

Hloubka pásky (mm)VelikostPasivní/NE domy*Běžná nová výstavba**Rekonstrukce***Zateplení spár****
58XS4-74-84-94-15
66XS4-74-84-94-15
72XS4-74-84-94-15
77XS4-74-84-94-15
83XS4-74-84-94-15
88XS4-74-84-94-15
58S6-106-126-146-22
66S6-106-126-146-22
72S6-106-126-146-22
77S6-106-126-146-22
83S6-106-126-146-22
88S6-106-126-146-22
58M8-158-188-218-33
66M8-158-188-218-33
72M8-158-188-218-33
77M8-158-188-218-33
83M8-158-188-218-33
88M8-158-188-218-33
58L10-2010-2410-2810-45
66L10-2010-2410-2810-45
72L10-2010-2410-2810-45
77L10-2010-2410-2810-45
83L10-2010-2410-2810-45
88L10-2010-2410-2810-45
58XL15-3015-3615-4215-66
66XL15-3015-3615-4215-66
72XL15-3015-3615-4215-66
77XL15-3015-3615-4215-66
83XL15-3015-3615-4215-66
88XL15-3015-3615-4215-66

*Pasivní a nízkoenergetické domy: Těsnění je UV stabilní, vodotěsné do 1050 Pa, vysoce vzduchotěsné (třída 4 dle DIN EN 12 207), tepelně izolující.
**Běžná výstavba: Těsnění je UV stabilní, vodotěsné do 600 Pa, vzduchotěsné (třída 4 dle DIN EN 21 207), tepelně izolující.
***Rekonstrukce/Sanace: Těsnění je vodotěsné do 300 Pa, vzduchotěsné (třída 3 dle DIN EN 21 207) , tepelně izolující.
****Zateplení spár: Těsnění slouží jako trvale dilatatující tepelná izolace spáry.

Důležité upozornění

Páska pro utěsňování spár se v rozích napojuje natupo. Pásky nastříhejte tak, aby v rozích vznikly dostatečné přesahy a pásky na sebe lehce tlačily. Případné viditelné netěsnosti vyplňte s SP025. Zbylé role v otevřených kartonech zatižte, aby se zabránilo nabývání rolí na objemu směrem do boku. Páska nesmí přijít do styku s chemikáliemi obsahující rozpouštědla nebo agresivní látky. Při nedodržení zasunutí pásky do spáry min. 2 mm může v některých případech docházet k negativním změnám vodotěsnosti pásky. V případě potřeby utěsnění spár, které jsou zároveň s vnější rovinou fasády, nás vždy kontaktujte a detail konzultujte. Rychlost expanze pásky probíhá v závislosti na okolní teplotě. Při nízkých nebo mínusových teplotách může trvat kompletní vyplnění/utěsnění spáry až desítky hodin. Nejedná se ale o vadu výrobku. Pro urychlení expanze skladujte pásku v teple nebo materiál po aplikaci nahřejte teplým vzduchem. Nesmí ale dojít k překročení teplotní odolnost pásky.

Při mechanickém zatížení zabudované pásky obrusem apod. může docházet ke drolení materiálu na povrchu. Toto však nemá negativní vliv na funkčnost produktu a jeho vodotěsnost, elasticitu, UV stabilitu a tepelně technické vlastnosti. Jedná se pouze o estetickou záležitost.

Zakrytí spáry a pásky

K zakrytí pásky je možné využít deskových materiálů, lišt nebo omítky. Omítka nebo desky by měly být trvale zafixovány k ostění a svou tloušťkou překrývat celkovou šíři spáry až po rám okna. Začistění dilatační spáry pouze tenkou vrstvou omítky, kdy vzniknou tzv. zrcátka, vede zpravidla k tvorbě trhlin mezi vrstvičkou omítky a oknem nebo přímo k popraskání omítky na pásce nebo ve styku s ostěním.

Vyvarujte se průsaku hnané dešťové vody podél sousedních materiálů. Neošetřené dřevo nebo savé a porézní povrchy by měly být  ošetřeny pomocí impregnace před instalací pásky.

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikace
Třída hořlavostiDIN 4102B1, obtížně zápalný
KlasifikaceDIN 18 542Tř. MF1
Tepelná vodivostDIN 52 612λ 0,048 W/m . K
Součinitel prostupu tepla U-hloubka okna 60 mm 0.8 W/(m2.K)
Součinitel prostupu tepla U-hloubka okna 70 mm 0.7 W/(m2.K)
Součinitel prostupu tepla U-hloubka okna 80 mm 0.6 W/(m2.K)
Difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvyEN ISO12572páska je zevnitř těsnější než zvenku
Koeficient spárové průvzdušnostiDIN 18542a < 0,1 m³/[h·m·(daPa) n]
Těsnost proti přívalovému deštiEN 10271050 Pa
Snášenlivost se stavebními materiályDIN 18 542zajištěna podle BG1 u výrobku s rozpouštědly nebo změkčovadly provést test kompatibility
Vzduchová neprůzvučnost ve spáře 15 mmEN ISO 717-151 dB (jednostranně omítnutá špaleta)
Teplotní odolnost -30 °C až +80 °C
Aplikační teplota bez omezení
Skladovací doba 9 měsíců
Skladovací teplota 0 °C až +20 °C
Ke stažení

Vyhledávač produktů

Oblast použití
Produkty